Ballerup Kommune

Morgenmøde m. Energi og Miljø - juridiske nyheder på vand- og spildevandsområde


Dato og tid

Tirsdag d. 2. oktober 2018 kl. 09:30 til 13:30

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 25. september 2018 kl. 10:00

Sted

Ballerup Rådhus - Atriumgården
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Denmark

Arrangør

Ballerup Kommune
+45 44772000
borger@balk.dk

For ansatte som arbejder med vand- og spildevand. 

Peter Nymann, advokat hos Energi og Miljø, kommer og gennemgår juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet. Det foreløbige program ses nedenfor.

På mødet forventes følgende emner, at blive behandlet:

  • Påbud efter miljøbeskyttelsesloven: Vi kigger på udfordringerne ved ændringer af tilslutningstilladelser mv. i forbindelse med byfortætningsprojekter mv. og gennemgår seneste udvikling i retspraksis vedrørende påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land.
  • Gæsteprincippet: Det er næsten uundgåeligt at skulle forholde sig til problemer vedrørende gæsteprincippet i forbindelse med udstykninger, byggemodninger mv. Vi kigger nærmere på problemstillingerne, der kan opstå, når kommunen som grundejer er nødt til at flytte ledninger til realiseringen af et projekt.
  • Vandløb eller spildevandsanlæg?: Vi sætter fokus på afgrænsningen mellem miljøbeskyttelseslovens regler om spildevandsanlæg og vandløbslovens regler for vandløb. Hvornår er vand uvedkommende i kloakken mv.? Det spørgsmål – og flere – vil vi gerne tage op til debat.
  • Øvrige nyheder: Øvrige, relevante juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet, herunder ny praksis om gæsteprincippet. Har du forslag til emner/problemstillinger kan disse sendes til Ibbe@balk.dk

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Ballerup Kommune
+45 44772000
borger@balk.dk